?

Log in

No account? Create an account

klapaucjusz's Journal

Rating position

Name:
klapaucjusz
Два гениальных, постоянно соперничающих друг с другом конструктора,которые способны материю заставить делать что угодно, и прирученные кварки содержат в клетках из фотонов. Работой своей занимаются с абсолютной страстью и вдохновением; готовы принять любое,даже наиболее трудное и самое абсурдное задание.
----------------------------------------------------------------
Dwaj genialni, nieustannie rywalizujący ze sobą Konstruktorzy,
którzy materię są w stanie zmusić do wszystkiego, a oswojone kwarki trzymają w klatkach z fotonów. Swojej pracy oddają się z absolutną pasją i zamiłowaniem, gotowi przyjąć każde, nawet najtrudniejsze i najbardziej absurdalne zlecenie.

Categories

история, общество

Rating position

Statistics